dhisida, horumarinta, iyo
kobcinta ganacsiga
aqoonta iya talooyinka ugu
wanaapsan ee hal-abuurka
ganacsiga iyo
horumarintilsa.

There aren't any posts currently published in this category.