Aqoonta dhisida, kobcinta iyo horumarinta nafta sida:
barashada xirfadaha, barashada xidhiidhka, cilmu nafsiga, barashada luuqada jidhka, xakamaynta caadifada, casharada nolosha, kobcinta garaadka, iyo aqoon kastoo la xidhiidha dhisida nafta.

There aren't any posts currently published in this category.